Rabu, 19 November 2008

Gamelan

Piranti tetabuhan (musik) Jawa, umumé kanggo ngiringi pagelaran seni panggung, kaya wayang, kethoprak, ludruk, sendratari, lan sapanunggale. Gamelan uga sering katabuh minangka pasugatan uyon-uyon.
Jenising gamelan

Miturut ukurané jenis gamelan ana 2 yaiku :
Gamelan Gedhé
Gamelan Barut

Miturut larasé jenis gamelan uga ana 2 yaiku :
Sléndro (1 2 3 5 6)
Pélog (1 2 3 4 5 6 7 )

Pérangané gamelan
1. Katabuh/kathuthuk
· Bonang Barung
· Bonang Barung
· Bonang Penembung
· Gender Barung
· Gender Penerus
· Gambang
· Gambang Gangsa
· Demung
· Slenthem
· Saron
· Peking
· Kethuk
· Kenong
· Kempul
· Kempyang
· Kemanak
· Engkuk
· Kemong
· Kecer
· Gong Gedhé
· Gong Suwukan

2. Digèsèk
Rebab

3. Disebul
· Suling


4. Dipethik
· Siter Clempung (Gedhe)
· Siter Penerus

5. Diobahakén
· Klinthing renteng (Simbal)

6. Digepuk/kagebug
· Kendhang Ageng
· Batangan Wayangan
· Ketipung
· Batangan Ciblonqn
· Bedhug (pakai pemukul)

Tidak ada komentar: